Jump to content

Oops! Something wrong with my bet!


Lucas747

Recommended Posts

Do you have any doubt on your bet results?

1. I won the game. Why am I still not receiving my winning amount?

Congratulations on winning the match! After the match has finished, it will take time to audit the match and then process the winning. Thanks for your patience. If you need to follow up on your bet, please provide the details below:

2. When can I receive my bet after the match is canceled?

It will take 24 hours to credit the bet amount back to your account.

3. Wrong settlement of the match!

The primary reason why you had a negative balance is because of wrong settlement.

The game provider has a wrong settlement, which is already settled as won, even if the real result was lost or returned. So the winning amount given to you, they took it back again.

4. If you have other concern regarding your bet or want to follow up the bet, please provide the details below:

Email Address:
User ID:
Username:
Date & Time:
Name of the Game:
Screenshot:
Concern:
Bet #:


Mayroon ka bang pagdududa sa mga resulta ng iyong taya?

1. Nanalo ako sa laro. Bakit hindi ko pa rin natatanggap ang panalo ko?

Binabati kita sa pagkapanalo sa match! Pagkatapos ng match, maglalaan pa ng ilang oras upang i-audit ang match na ito at pagkatapos ay iproproseso na ang iyong panalo. Salamat sa iyong pasensya. Kung kailangan mong i-follow up ang iyong taya, mangyaring ibigay ang mga detalye sa ibaba:

2. Kailan ko matatanggap ang aking taya pagkatapos makansela ang match?

Aabutin ng 24 na oras upang ma-credit ang halaga ng taya pabalik sa iyong account.

3. Maling settlement ng match!

Ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ka ng negatibong balanse ay dahil sa maling settlement.

May maling settlement ang provider ng laro, na naayos na bilang panalo, kahit na ang tunay na resulta ay nawala o naibalik. So ang winning amount na binigay sa’yo, binawi nila ulit.

4. Kung mayroon kang ibang alalahanin tungkol sa iyong taya o gusto mong i-follow up ang iyong taya, mangyaring ibigay ang mga detalye sa ibaba:

Email Address:
User ID:
Username:
Petsa at Oras:
Pangalan ng Laro:
Screenshot:
Concern:
Bet #:

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...