Jump to content

Don't compare 🍫 with 💩


747 Live

Recommended Posts

Filipino

Kumusta mahal kong mga kasamahan,  

Napansin ko na ang ilan sa inyo ay nagpo-post ng mga creative sa Facebook at iba pang mga social na naglalagay ng logo ng 747 at mga logo ng iba pang mga kakumpitensya sa parehong larawan/text. 

Hindi ito maganda. 

Bakit?  

Para itong nagpo-post ng 🍫 at 💩 sa parehong imahe 👇  

Ang 747 ay may malakas na reputasyon, nagbibigay ng milyun-milyong bonus, tumutulong sa mga ahenteng mag-cash out at nakatulong sa maraming taong bumili ng mga lupain at apartment. Maraming manlalaro ang nag-dedemand ng 747 dahil alam nila kung gaano tayo ka-solid at may kakayahang magbayad ang 747!

Ito ay malaking pakinabang para sa inyo, at hindi namin maibabahagi ang mga benepisyong ito sa iba pang mga kakumpitensya.

Hindi ginagawa ng iba ang ginagawa natin, kaya hindi sila makapagkumpara at manatili kung saan ang 747. Tayo ay isang matatag na komunidad at pamilya. Ang iba ay hindi!

Alam ko na ang ilan sa inyo ay may maraming platform. Kahit na ito ay pinahihintulutan, inaanyayahan ko kayong piliin ang 747 – ang pinakamahusay. 😇 Kaya mula ngayon, pinapayuhan ko kayong lumikha ng mga larawan at content kung saan ang 747 lamang ang makikita. 

Ang mga ahente na mahuhuling mag-post ng mga larawan ng 747 kasama ng iba pang mga kakumpitensya ay maaaring ma-block hanggang sa ma-delete ang mga larawan.   

Ang aming mga brand na kabilang sa 747 ay maaaring makita sa parehong creative. 

Salamat sa inyong pakikipagtulungan at pang-unawa. Ito ay para sa ikabubuti ng ating komunidad 💪

 

English

Hello my dear colleagues,

I have noticed that some of you are posting creatives on Facebook and other socials placing 747’s logo and other competitors’ logos on the same picture/text.

This is bad.

Why?

Because it’s like posting 🍫 and 💩 in the same image 👇 

747 has a strong reputation, is giving out millions and millions of bonuses, is helping agents to cash out, and has helped many people to buy lands and apartments. Many players demand of 747 because they know how solid and capable we are to pay! 

These are great advantages for you, and we can’t share these benefits with other competitors.

Others are not doing what we are doing, so they cannot compare and stay where 747 stays. We are a really strong community and family. Others are not!

I know that some of you have multiple platforms. Even though this is tolerated, I invite you to choose 747 - the best. 😇 From now on, you are kindly advised to create images and contents where 747 appears alone.

Agents who are caught posting images of 747 with other competitors might be blocked until the images are removed.

Brands belonging to 747 are allowed to appear in the same creative.

Thanks for your kind collaboration and understanding! This is for the best of our community. 💪

  • Like 12
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Hungry Bear said:

Filipino

Kumusta mahal kong mga kasamahan,  

Napansin ko na ang ilan sa inyo ay nagpo-post ng mga creative sa Facebook at iba pang mga social na naglalagay ng logo ng 747 at mga logo ng iba pang mga kakumpitensya sa parehong larawan/text. 

Hindi ito maganda. 

Bakit?  

Para itong nagpo-post ng 🍫 at 💩 sa parehong imahe 👇  

Ang 747 ay may malakas na reputasyon, nagbibigay ng milyun-milyong bonus, tumutulong sa mga ahenteng mag-cash out at nakatulong sa maraming taong bumili ng mga lupain at apartment. Maraming manlalaro ang nag-dedemand ng 747 dahil alam nila kung gaano tayo ka-solid at may kakayahang magbayad ang 747!

Ito ay malaking pakinabang para sa inyo, at hindi namin maibabahagi ang mga benepisyong ito sa iba pang mga kakumpitensya.

Hindi ginagawa ng iba ang ginagawa natin, kaya hindi sila makapagkumpara at manatili kung saan ang 747. Tayo ay isang matatag na komunidad at pamilya. Ang iba ay hindi!

Alam ko na ang ilan sa inyo ay may maraming platform. Kahit na ito ay pinahihintulutan, inaanyayahan ko kayong piliin ang 747 – ang pinakamahusay. 😇 Kaya mula ngayon, pinapayuhan ko kayong lumikha ng mga larawan at content kung saan ang 747 lamang ang makikita. 

Ang mga ahente na mahuhuling mag-post ng mga larawan ng 747 kasama ng iba pang mga kakumpitensya ay maaaring ma-block hanggang sa ma-delete ang mga larawan.   

Ang aming mga brand na kabilang sa 747 ay maaaring makita sa parehong creative. 

Salamat sa inyong pakikipagtulungan at pang-unawa. Ito ay para sa ikabubuti ng ating komunidad 💪

 

English

Hello my dear colleagues,

I have noticed that some of you are posting creatives on Facebook and other socials placing 747’s logo and other competitors’ logos on the same picture/text.

This is bad.

Why?

Because it’s like posting 🍫 and 💩 in the same image 👇 

747 has a strong reputation, is giving out millions and millions of bonuses, is helping agents to cash out, and has helped many people to buy lands and apartments. Many players demand of 747 because they know how solid and capable we are to pay! 

These are great advantages for you, and we can’t share these benefits with other competitors.

Others are not doing what we are doing, so they cannot compare and stay where 747 stays. We are a really strong community and family. Others are not!

I know that some of you have multiple platforms. Even though this is tolerated, I invite you to choose 747 - the best. 😇 From now on, you are kindly advised to create images and contents where 747 appears alone.

Agents who are caught posting images of 747 with other competitors might be blocked until the images are removed.

Brands belonging to 747 are allowed to appear in the same creative.

Thanks for your kind collaboration and understanding! This is for the best of our community. 💪

Im 100 percent loyal in 747,hope will be choosen in  a bunos someday

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Good Day 747, hindi naba mabigay yung commission ng agent ko. Isa po akong AM.  Tapos baguhan lang poh naging Am.  Tapos gumawa ako ng account ng Agent.  Tapos yung agent ko may player tapos nag laro pro talo.  Kibale 3% lang yung set para sa percentage ng Agent. HINDI KO NA SET.  Hindi ko namn alam na kelangan pa e set. Sabi na namn ng CM.  Okey na daw. 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 8 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...