Jump to content

APRIL FOOLS' 747+10 Big Winners!


Likita

Recommended Posts

 

AprilPromo-Desktop.jpg.3f80ff64135075612d0960262cb25fe5.jpg

💰10 + 747 Lucky Winners This Season💰 

 

Totoo ba? 1-bedroom apartment at daan-daang libong piso ang ipamimigay ngayon ni Seven? Oo, totoo! Walang lokohan sa 747 kahit April Fools!

Ihanda na ang sarili dahil magpapasabog si Seven ng malalaking papremyo para sa 757 lucky winners! Tara't painitin pa natin ang tag-init!

 

Gusto mong mapasama sa 757 lucky winners? Edi, basahin mo 'to! Baka April ang luckiest month mo! 💰 

Importanteng impormasyon:

 • Para makasali, kailangang mag sign up ng players.
 • Magsisimula ang raffle sa May 1, 2023, 9:30 AM Philippine Time. Magkakaroon ng draw kada minuto.
 • Matatapos ang draw sa May 1, 2023, 22:07PM Philippine Time.
 • Abangan! Magkakaroon ng live sa Facebook at Telegram bandang 21:55PM Philippine Time para i-congratulate ang 1st prize winner ng 1-bedroom condominium unit. Ito ang last na ida-draw sa May 1, 2023.
 • Pwede mong panoorin ang live draw dito.
 • Simula May 1 hanggang May 3, ang bawat draw ay naka-base sa Polygon blockchain para masigurong patas ang resulta para sa lahat ng players.

 

 🎁Prizes☘️

   1st Prize - 1-Bedroom Condominium Unit in Manila 
   2nd Prize -
100,000
   3rd Prize - 
₱50,000
   4th Prize - ₱40,000
   5th Prize - ₱30,000
   6th Prize - ₱20,000
   7th Prize - ₱15,000
   8th Prize - ₱14,000
   9th Prize - ₱12,000
   10th Prize - ₱10,000

🎁747 Winners - ₱7,470🎁

 

Mechanics:

1. Ikaw na ang next big winner!

Simula April 1, lahat ng players na pumusta ng kahit isang bet at sumali sa 747 Daily Raffle Draw ay makakatanggap ng entries.

Araw-araw, makakatanggap ka ng:

 • hanggang 5 entries depende sa halaga at dami ng pusta na nilapag mo sa Sports at Casino noong nakaraang araw; at
 • kapag pumusta ka ng kahit isa araw-araw sa nakalipas na 30 days, makakatanggap ka ng 30 entries.

Ang dami ng entries na matatanggap mo para sa isang criterion ay naka-match sa average amount na na-score ng 757 players kada criterion. Halimbawa, sa nakaraang araw, ang halaga ng average bet sa sports ng lahat ng players ng 747 ay ₱1,000.00, at meron kang bet na ₱1,000.00, makakatanggap ka ng 5 entries. Kung nagbet ka ng mas maraming, 5 entries pa rin ang matatanggap mo. Kapag pumusta ka ng mas mababa diyan, mas kaunti ang entries na makukuha mo. 

Naka-number ang entries simula 1.

May dalawang parts ang entries: class at serial. Nakalagay ang araw sa class at nakalagay ang progressive number ng entry sa serial. Halimbawa, ang entry 9EK 24552 ay babasahin bilang:

9EK ay ang class o nagsasabi ng araw (25 May 22); 24552 ay ang progressive entry number para sa araw na iyon.

Sa parehas na araw, lahat ng players ay makakatanggap ng entries na merong parehas na class. 

Ang bilang ng entries ay nabubuo araw-araw.

 

2. Papainitin ng Sizzling Draw ang tag-init mo! 🎁💰

 • Merong 757 lucky winners sa draw na mangyayari kada 5 minutes. 🕑🕝
 • 🗓️ Magsisimula ang raffle sa May 1, 2023 at 7:47pm. Magkakaroon ng winners kada 5 minutes hanggang May 3, 2023.
 • 🤑 Ang unang drawn prize ang least valuable at ang last drawn prize ang most valuable.
 • Para i-draw ang kada prize, gagamit ng Polygon blockchain. Ang blockchain na ito ay immutable, decentralized, at distributed ledger na kahit sino ay hindi mapapakialaman at ang lahat ng tao sa mundo ay pwede itong i-verify. Masisiguro nito na ang draw ay tunay.
 • Pagkatapos ng bawat draw, mayroong i-sesend na email sa winner at ang prize ay maki-credit sa player account sa 747.

 

2. Paano malaman na legit 'to?

Ang system ay naka-retrieve sa Polygon blockchain at ang block number ay lumalabas sakto o bago ang minuto ng draw time. Kapag na-determine ang block, kinukuha ng system ang hash code nito, at sa hash code nito, nag-eextract ng up to 19 digits reading left-to-right.

Ang resulting number ay naka-divide sa bilang ng entries sa araw na iyon. Ang sobra sa division ay kukunin at dadagdagan ng "1". Ito ang winning entry number.

Sa website www.747raffle.com, makikita mo ang latest winners.

 

Kunin mo na ang swerte mo at maging winner ngayong Mayo!

Register now!

 

ENGLISH TRANSLATION

 

1-bedroom apartment? Hundreds of thousands of cash prizes? 747 isn't fooling you this April Fools!

Brace yourself as Seven will be giving the biggest prizes ever to 757 lucky winners. Let's spice things up this dry season!

  

Do you want to be one of the 757 lucky winners? Then, read on! This April might just be your luckiest month ever💰 

  

Important Information: 

 • To participate, players can sign up here.

 • On May 1, 2023, the raffle begins at 9:30 AM Philippine Time. 1 draw per minute.

 • The draw ends end on May 1, 2023 at 22:07 PM Philippine Time.

 • Stay tuned! We will go live on Facebook / Telegram around 21:55 PM Philippine Time to congratulate the 1st prize winner of the 1-bedroom condominium unit. It will be the last one to be be drawn on May 1, 2023.

 • You can watch the live draw here.

 • Starting May 1st to May 3rd, each draw will be based on the Polygon blockchain to guarantee transparency and fairness to our dear players. 

 

🎁Prizes☘️

   1st Prize - 1-Bedroom Condominium Unit in Manila 
   2nd Prize -
100,000
   3rd Prize - 
₱50,000
   4th Prize - ₱40,000
   5th Prize - ₱30,000
   6th Prize - ₱20,000
   7th Prize - ₱15,000
   8th Prize - ₱14,000
   9th Prize - ₱12,000
   10th Prize - ₱10,000

🎁747 Winners - ₱7,470🎁

 

  Mechanics: 

1.  Be the next winner this season!

Starting April 1, all players who have placed at least one bet and have participated in the 747 Daily Raffle Draw will receive a number of entries.  

Every day, you will receive:  

 • up to 5 entries depending on the amount you bet and the number of bets you placed on Sports and Casino the previous day; and 
 • If you placed at least 1 bet every day during the past 30 days, you will receive 30 entries.   

The number of entries you receive for each criterion is proportional to the average amount that 757 players score on each criterion. For example: During the previous day, the average bet amount on sport of all players on 747 is ₱1,000.00, and you have bet 1,000.00. This means that you will get 5 entries. If you have bet more, you will still take 5 entries. If you bet less than that, you will take less entries.  

Entries are numbered starting from 1.  

Entries are made of two parts: class and serial. The class indicates the day, and the serial indicates the progressive number of the entry in that day.  

For example, the entry 9EK 24552 is to be read as:  

9EK is the class, standing as day identifier (25 May 22).  

24552 is the progressive entry number for that day.  

In the same day, all players will receive entries with the same class.  

The number of entries is generated every day.  

  

2. Sizzling Draw is getting hotter 🎁💰 

 • There are 757 lucky winners in this draw, which will happen every 5 minutes🕑🕝 

 • 🗓️The raffle draw will start on May 01, 2023, at 7:47 pm. We will have winners every 5 minutes until May 03, 2023. 

 • 🤑The first drawn prize is the least valuable one, and the last drawn prize is the most valuable one.  

 • To draw each prize, we use the Polygon blockchain. The blockchain is an immutable, decentralized, and distributed ledger that nobody on earth can tamper with and that everybody on earth can verify. This assures everybody that each draw is legit.  

 • After each draw, an email is sent to the winner, and the prize is credited to the player account on 747.  

  

3. How to be sure it's legit?  

The system retrieves from the Polygon blockchain the block number that was created exactly at or slightly before a minute before the draw time.   

Once the block is determined, the system takes its hash code, and from such a code, it extracts up to 19 digits reading left-to-right.  

The resulting number is then divided by the number of entries of the day. The remainder of the division is taken, and "1" is added. This is the winning entry number.  

Example of draw and verification  

On the website www.747raffle.com, you can see the latest winners.   

 

Grab your luck and be the biggest winner this May!

Register Now!

 • Like 10
 • Thanks 7
Link to comment
Share on other sites

 • 747 Live changed the title to APRIL FOOLS' 747+10 Big Winners!
On 3/30/2023 at 7:35 PM, Likita said:

💰10 + 747 Lucky Winners This Season💰 

 

Totoo ba? 1-bedroom apartment at daan-daang libong piso ang ipamimigay ngayon ni Seven? Oo, totoo! Walang lokohan sa 747 kahit April Fools!

Ihanda na ang sarili dahil magpapasabog si Seven ng malalaking papremyo para sa 757 lucky winners! Tara't painitin pa natin ang tag-init!

 

Gusto mong mapasama sa 757 lucky winners? Edi, basahin mo 'to! Baka April ang luckiest month mo! 💰 

Importanteng impormasyon:

 • Para makasali, kailangang mag sign up ng players.
 • Simula May 1, 2023, araw-araw, magkakaroon ng live draw kada 5 minutes.
 • Pwerde mong panoorin ang live draw dito.
 • Simula May 1 hanggang May 3, ang bawat draw ay naka-base sa Polygon blockchain para masigurong patas ang resulta para sa lahat ng players.

 

Mechanics:

1. Ikaw na ang next big winner!

Simula April 1, lahat ng players na pumusta ng kahit isang bet at sumali sa 747 Daily Raffle Draw ay makakatanggap ng entries.

Araw-araw, makakatanggap ka ng:

 • hanggang 5 entries depende sa halaga at dami ng pusta na nilapag mo sa Sports at Casino noong nakaraang araw; at
 • kapag pumusta ka ng kahit isa araw-araw sa nakalipas na 30 days, makakatanggap ka ng 30 entries.

Ang dami ng entries na matatanggap mo para sa isang criterion ay naka-match sa average amount na na-score ng 757 players kada criterion. Halimbawa, sa nakaraang araw, ang halaga ng average bet sa sports ng lahat ng players ng 747 ay ₱1,000.00, at meron kang bet na ₱1,000.00, makakatanggap ka ng 5 entries. Kung nagbet ka ng mas maraming, 5 entries pa rin ang matatanggap mo. Kapag pumusta ka ng mas mababa diyan, mas kaunti ang entries na makukuha mo. 

Naka-number ang entries simula 1.

May dalawang parts ang entries: class at serial. Nakalagay ang araw sa class at nakalagay ang progressive number ng entry sa serial. Halimbawa, ang entry 9EK 24552 ay babasahin bilang:

9EK ay ang class o nagsasabi ng araw (25 May 22); 24552 ay ang progressive entry number para sa araw na iyon.

Sa parehas na araw, lahat ng players ay makakatanggap ng entries na merong parehas na class. 

Ang bilang ng entries ay nabubuo araw-araw.

 

2. Papainitin ng Sizzling Draw ang tag-init mo! 🎁💰

 • Merong 757 lucky winners sa draw na mangyayari kada 5 minutes. 🕑🕝
 • 🗓️ Magsisimula ang raffle sa May 1, 2023 at 7:47pm. Magkakaroon ng winners kada 5 minutes hanggang May 3, 2023.
 • 🤑 Ang unang drawn prize ang least valuable at ang last drawn prize ang most valuable.
 • Para i-draw ang kada prize, gagamit ng Polygon blockchain. Ang blockchain na ito ay immutable, decentralized, at distributed ledger na kahit sino ay hindi mapapakialaman at ang lahat ng tao sa mundo ay pwede itong i-verify. Masisiguro nito na ang draw ay tunay.
 • Pagkatapos ng bawat draw, mayroong i-sesend na email sa winner at ang prize ay maki-credit sa player account sa 747.

 

2. Paano malaman na legit 'to?

Ang system ay naka-retrieve sa Polygon blockchain at ang block number ay lumalabas sakto o bago ang minuto ng draw time. Kapag na-determine ang block, kinukuha ng system ang hash code nito, at sa hash code nito, nag-eextract ng up to 19 digits reading left-to-right.

Ang resulting number ay naka-divide sa bilang ng entries sa araw na iyon. Ang sobra sa division ay kukunin at dadagdagan ng "1". Ito ang winning entry number.

Sa website www.747raffle.com, makikita mo ang latest winners.

 

Kunin mo na ang swerte mo at maging winner ngayong Mayo!

Register now!

 

ENGLISH TRANSLATION

 

1-bedroom apartment? Hundreds of thousands of cash prizes? 747 isn't fooling you this April Fools!

Brace yourself as Seven will be giving the biggest prizes ever to 757 lucky winners. Let's spice things up this dry season!

  

Do you want to be one of the 757 lucky winners? Then, read on! This April might just be your luckiest month ever💰 

  

Important Information: 

 • To participate, players can sign up

 • Starting May 1, 2023, there will be a live draw every 5 minutes of every day. 

 • You can watch the live draw here

 • Starting May 01 May - 03 May each draw will be based on the Polygon blockchain to guarantee transparency and fairness to our dear players. 

   

  Mechanics: 

1.  Be the next winner this season!

Starting April 1, all players who have placed at least one bet and have participated in the 747 Daily Raffle Draw will receive a number of entries.  

Every day, you will receive:  

 • up to 5 entries depending on the amount you bet and the number of bets you placed on Sports and Casino the previous day; and 
 • If you placed at least 1 bet every day during the past 30 days, you will receive 30 entries.   

The number of entries you receive for each criterion is proportional to the average amount that 757 players score on each criterion. For example: During the previous day, the average bet amount on sport of all players on 747 is ₱1,000.00, and you have bet 1,000.00. This means that you will get 5 entries. If you have bet more, you will still take 5 entries. If you bet less than that, you will take less entries.  

Entries are numbered starting from 1.  

Entries are made of two parts: class and serial. The class indicates the day, and the serial indicates the progressive number of the entry in that day.  

For example, the entry 9EK 24552 is to be read as:  

9EK is the class, standing as day identifier (25 May 22).  

24552 is the progressive entry number for that day.  

In the same day, all players will receive entries with the same class.  

The number of entries is generated every day.  

  

2. Sizzling Draw is getting hotter 🎁💰 

 • There are 757 lucky winners in this draw, which will happen every 5 minutes🕑🕝 

 • 🗓️The raffle draw will start on May 01, 2023, at 7:47 pm. We will have winners every 5 minutes until May 03, 2023. 

 • 🤑The first drawn prize is the least valuable one, and the last drawn prize is the most valuable one.  

 • To draw each prize, we use the Polygon blockchain. The blockchain is an immutable, decentralized, and distributed ledger that nobody on earth can tamper with and that everybody on earth can verify. This assures everybody that each draw is legit.  

 • After each draw, an email is sent to the winner, and the prize is credited to the player account on 747.  

  

3. How to be sure it's legit?  

The system retrieves from the Polygon blockchain the block number that was created exactly at or slightly before a minute before the draw time.   

Once the block is determined, the system takes its hash code, and from such a code, it extracts up to 19 digits reading left-to-right.  

The resulting number is then divided by the number of entries of the day. The remainder of the division is taken, and "1" is added. This is the winning entry number.  

Example of draw and verification  

On the website www.747raffle.com, you can see the latest winners.   

 

Grab your luck and be the biggest winner this May!

Register Now!

 

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

On 3/30/2023 at 7:35 PM, Likita said:

💰10 + 747 Lucky Winners This Season💰 

 

Totoo ba? 1-bedroom apartment at daan-daang libong piso ang ipamimigay ngayon ni Seven? Oo, totoo! Walang lokohan sa 747 kahit April Fools!

Ihanda na ang sarili dahil magpapasabog si Seven ng malalaking papremyo para sa 757 lucky winners! Tara't painitin pa natin ang tag-init!

 

Gusto mong mapasama sa 757 lucky winners? Edi, basahin mo 'to! Baka April ang luckiest month mo! 💰 

Importanteng impormasyon:

 • Para makasali, kailangang mag sign up ng players.
 • Simula May 1, 2023, araw-araw, magkakaroon ng live draw kada 5 minutes.
 • Pwerde mong panoorin ang live draw dito.
 • Simula May 1 hanggang May 3, ang bawat draw ay naka-base sa Polygon blockchain para masigurong patas ang resulta para sa lahat ng players.

 

Mechanics:

1. Ikaw na ang next big winner!

Simula April 1, lahat ng players na pumusta ng kahit isang bet at sumali sa 747 Daily Raffle Draw ay makakatanggap ng entries.

Araw-araw, makakatanggap ka ng:

 • hanggang 5 entries depende sa halaga at dami ng pusta na nilapag mo sa Sports at Casino noong nakaraang araw; at
 • kapag pumusta ka ng kahit isa araw-araw sa nakalipas na 30 days, makakatanggap ka ng 30 entries.

Ang dami ng entries na matatanggap mo para sa isang criterion ay naka-match sa average amount na na-score ng 757 players kada criterion. Halimbawa, sa nakaraang araw, ang halaga ng average bet sa sports ng lahat ng players ng 747 ay ₱1,000.00, at meron kang bet na ₱1,000.00, makakatanggap ka ng 5 entries. Kung nagbet ka ng mas maraming, 5 entries pa rin ang matatanggap mo. Kapag pumusta ka ng mas mababa diyan, mas kaunti ang entries na makukuha mo. 

Naka-number ang entries simula 1.

May dalawang parts ang entries: class at serial. Nakalagay ang araw sa class at nakalagay ang progressive number ng entry sa serial. Halimbawa, ang entry 9EK 24552 ay babasahin bilang:

9EK ay ang class o nagsasabi ng araw (25 May 22); 24552 ay ang progressive entry number para sa araw na iyon.

Sa parehas na araw, lahat ng players ay makakatanggap ng entries na merong parehas na class. 

Ang bilang ng entries ay nabubuo araw-araw.

 

2. Papainitin ng Sizzling Draw ang tag-init mo! 🎁💰

 • Merong 757 lucky winners sa draw na mangyayari kada 5 minutes. 🕑🕝
 • 🗓️ Magsisimula ang raffle sa May 1, 2023 at 7:47pm. Magkakaroon ng winners kada 5 minutes hanggang May 3, 2023.
 • 🤑 Ang unang drawn prize ang least valuable at ang last drawn prize ang most valuable.
 • Para i-draw ang kada prize, gagamit ng Polygon blockchain. Ang blockchain na ito ay immutable, decentralized, at distributed ledger na kahit sino ay hindi mapapakialaman at ang lahat ng tao sa mundo ay pwede itong i-verify. Masisiguro nito na ang draw ay tunay.
 • Pagkatapos ng bawat draw, mayroong i-sesend na email sa winner at ang prize ay maki-credit sa player account sa 747.

 

2. Paano malaman na legit 'to?

Ang system ay naka-retrieve sa Polygon blockchain at ang block number ay lumalabas sakto o bago ang minuto ng draw time. Kapag na-determine ang block, kinukuha ng system ang hash code nito, at sa hash code nito, nag-eextract ng up to 19 digits reading left-to-right.

Ang resulting number ay naka-divide sa bilang ng entries sa araw na iyon. Ang sobra sa division ay kukunin at dadagdagan ng "1". Ito ang winning entry number.

Sa website www.747raffle.com, makikita mo ang latest winners.

 

Kunin mo na ang swerte mo at maging winner ngayong Mayo!

Register now!

 

ENGLISH TRANSLATION

 

1-bedroom apartment? Hundreds of thousands of cash prizes? 747 isn't fooling you this April Fools!

Brace yourself as Seven will be giving the biggest prizes ever to 757 lucky winners. Let's spice things up this dry season!

  

Do you want to be one of the 757 lucky winners? Then, read on! This April might just be your luckiest month ever💰 

  

Important Information: 

 • To participate, players can sign up

 • Starting May 1, 2023, there will be a live draw every 5 minutes of every day. 

 • You can watch the live draw here

 • Starting May 01 May - 03 May each draw will be based on the Polygon blockchain to guarantee transparency and fairness to our dear players. 

   

  Mechanics: 

1.  Be the next winner this season!

Starting April 1, all players who have placed at least one bet and have participated in the 747 Daily Raffle Draw will receive a number of entries.  

Every day, you will receive:  

 • up to 5 entries depending on the amount you bet and the number of bets you placed on Sports and Casino the previous day; and 
 • If you placed at least 1 bet every day during the past 30 days, you will receive 30 entries.   

The number of entries you receive for each criterion is proportional to the average amount that 757 players score on each criterion. For example: During the previous day, the average bet amount on sport of all players on 747 is ₱1,000.00, and you have bet 1,000.00. This means that you will get 5 entries. If you have bet more, you will still take 5 entries. If you bet less than that, you will take less entries.  

Entries are numbered starting from 1.  

Entries are made of two parts: class and serial. The class indicates the day, and the serial indicates the progressive number of the entry in that day.  

For example, the entry 9EK 24552 is to be read as:  

9EK is the class, standing as day identifier (25 May 22).  

24552 is the progressive entry number for that day.  

In the same day, all players will receive entries with the same class.  

The number of entries is generated every day.  

  

2. Sizzling Draw is getting hotter 🎁💰 

 • There are 757 lucky winners in this draw, which will happen every 5 minutes🕑🕝 

 • 🗓️The raffle draw will start on May 01, 2023, at 7:47 pm. We will have winners every 5 minutes until May 03, 2023. 

 • 🤑The first drawn prize is the least valuable one, and the last drawn prize is the most valuable one.  

 • To draw each prize, we use the Polygon blockchain. The blockchain is an immutable, decentralized, and distributed ledger that nobody on earth can tamper with and that everybody on earth can verify. This assures everybody that each draw is legit.  

 • After each draw, an email is sent to the winner, and the prize is credited to the player account on 747.  

  

3. How to be sure it's legit?  

The system retrieves from the Polygon blockchain the block number that was created exactly at or slightly before a minute before the draw time.   

Once the block is determined, the system takes its hash code, and from such a code, it extracts up to 19 digits reading left-to-right.  

The resulting number is then divided by the number of entries of the day. The remainder of the division is taken, and "1" is added. This is the winning entry number.  

Example of draw and verification  

On the website www.747raffle.com, you can see the latest winners.   

 

Grab your luck and be the biggest winner this May!

Register Now!

Sana mapili 🙏🙏 

Pang gatas lang Ng baby ko

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...